Fit, Fun & Food

Een effectief kinderprogramma onder begeleiding

Atheltic Health heeft een speciaal beweegprogramma voor kinderen (7-12 jaar) met overgewicht of obesitas, namelijk Fit, Fun & Food.

Het programma Fit, Fun & Food is een leuk, afwisselend programma van 18 weken. Daarin werkt uw kind, samen met de kinderfysiotherapeut, de diëtist en eventueel een psycholoog, aan fitheid en gewicht. Altijd in een vaste groep van maximaal 6 kinderen.

FIT       : verbeteren van de conditie en meer energie krijgen
FUN     :
 plezier krijgen in bewegen
FOOD  : lekkere en gezonde basisvoeding

Fit, Fun & Food
Fit, Fun & Food
Fit, Fun & Food
Fit, Fun & Food
Fit, Fun & Food

Inhoud van het programma Fit, Fun & Food

  • Intake, fitheidstest bij de fysiotherapeut, samen met ouders/verzorgers
  • twee keer per week trainen met de hele groep onder leiding van de kinderfysiotherapeut
  • Trainingsmomenten zijn altijd in overleg met het kind, de ouder(s) en de therapeut
  • in de negende week is er tussentijds gesprek kinderfysiotherapeut en ouders/verzorgers
  • in week 18 vindt er eindevaluatie plaats met de fysiotherapeut en de ouders/verzorgers

Tijdens de lessen zijn er allerlei activiteiten. Uw kind wordt, samen met andere kinderen, fit en krijgt plezier in bewegen. In de speelzaal zijn sport- en spellessen en in de fitnesszaal werken ze vooral aan conditie en fitheid. Ook is er uitleg over voeding en bewegen en af en toe wat huiswerkoefeningen. De lessen zijn twee keer per week en duren 60 minuten.

Voor deelname aan dit programma graag opgave door een van de ouders of verzorgers. Er is maar beperkt plaats, dus wacht u niet te lang met aanmelden van uw kind. In de meeste gevallen heeft u een verwijsbriefje van uw arts nodig.

Tijdens het programma stimuleren wij de kinderen om na te denken over de opstap naar een vaste sportactiviteit. Na de laatste les is er een eindevaluatie. Dan bespreken we wat de mogelijkheden zijn om lid te worden van een sportclub. Uiteraard ligt de beslissing om te blijven sporten bij u en uw kind. Wij hopen dat we, met behulp van de begeleiding en de FFF lessen, uw kind hebben gestimuleerd en gemotiveerd. En dat u op uw beurt uw kind stimuleert om te blijven sporten.

Follow up na 2-3 maanden

Na dit programma zien we u en uw kind graag nog eens terug om te horen en te meten hoe het gaat.

Lestijden

GoFysio Terwijde

Dinsdag       16.30 – 17.30 uur
Donderdag  17.00 – 18.00 uur

GoFysio Veldhuizen

In overleg

GoFysio Nieuwegein

wordt medio 2017 opgestart

De kosten voor fysiotherapie worden (meestal) volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Kijk ook eens bij

Ademtherapie

Energy Control Therapie

Slank & Fit

Start nu met Fit, Fun & Food!

Ontwikkel jezelf nu met de hulp van Athletic Health.